Startside ] Op ] Tidens udfordringer ] Kina på spring ] Fagbevægelsens fremtid ] Organisering(3) ] De "gule" kopier ] Organisering(2) ] Organisering(1) ] Metal-leder 2005 ] Livslang læring ] Metal-leder 2004 ] Globale selskaber ] LO Kongres ] Metal-leder 2003 ] Irak ] Metal-leder 2002 ] Østeuropæere ] Den danske Model ] Metal-leder 2001 ] A-kasser ] Arbejderpartierne ] Metal-leder 2000 ] Metal-leder 1999 ] Rejsemontører ] Metal-leder 1998 ] [ Dagpengereform ] Metal-leder 1997 ] Metal-leder 1996 ] Sæbecirkulære ] Arbejdsmarkedsreform ] Arbejdstid ] Sczcezin Skibsværft ] Løntilskudsjob ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


LO sælger rettigheder for varm luft
Generalforsamlingsudtalelse
Dagbladet Arbejderen den 13. november 1998


Som modydelse for klare rettigheder har LO ved de netop afsluttede trepartsforhandlinger fået mange gode hensigtsformuleringer om mere kvalitet og målrettethed i aktiveringen af de ledige. Meget af det er hørt før, så tiden må vise, hvad der her er fup eller fakta.

I Dansk Metal afdeling 1, der for 2 1/2 år siden modtog 900 ledige værftsarbejdere fra B&W, har vi lært, hvad der er fakta i dag. Arbejdsgiverne diskriminerer fortsat de over 50-årige samt første generations danskere. Fagforeningens ledighedssituation, som afgørende er præget af B&Ws lukning, er karakteriseret ved, at blandt små 200 ledige udgør de 50-59 årige 68% af afdelingens ledige. Første generations danskere udgør anslået 7-8% af fagforeningens erhvervsaktive medlemmer, men ikke mindre end 1/3 af de ledige.

I disse uger bliver afdelingens langtidsledige aktiveret i bundter. Smede med mindst 10 år tilbage på arbejdsmarkedet kan blive aktiveret som altmuligmand i en offentlig institution uden udsigt til ordinært arbejde det pågældende sted.

Vi forstår disse ledige, når de har lettere ved at få øje på de rettigheder, LO har solgt til spotpris end kvaliteten i den varme luft, LO har fået i modydelse.

Solgt til spotpris er retten til max. dagpenge i mere end 6 måneder for unge under 25 år med en faglig uddannelse. Fremtiden hedder dimittendsats. LO erklærer sig enig i, at en lavere dagpengesats øger den lediges motivation til at finde arbejde. Med dette ideologiske afklædningsnummer står LO blottet over for de borgerliges ønske om en lavere dagpengesats for alle aldersgrupper.

Solgt til spotpris er halveringen af dagpengeperioden. LOs tankegang formulerede Nyrup i Folketingets åbningsdebat. 'Bekæmpelsen af arbejdsløsheden er vigtigere end dagpengeperiodens længde'. Hermed inviterede Nyrup ikke til en forlængelse af dagpengeperioden, men til at perioden problemløst kan forkortes yderligere i fremtiden.

Solgt til spotpris er særreglen for de 50-54 årige. De har intet at frygte, for trepartsforhandlingernes konklusionspapir er formuleret ud fra "en fortsat positiv udvikling i beskæftigelsen og faldende ledighed". Og skulle ledigheden så alligevel stige, så nødvendiggør det blot i endnu større grad de foreslåede reformer - ifølge Ove Hygum.

Solgt til spotpris er de allerede skærpede rådighedsregler, der nu skal skærpes endnu mere. Etniske minoriteter skal kunne fratages deres dagpenge, hvis de modsætter sig hjælp til at tale et ordentligt dansk. LO læner sig her op af den almindelige (velbehagelige) misforståelse, at indvandreres overledighed skyldes deres "dårlige" dansk. LO skulle prøve at sælge dén forklaring til farvede i USA, hvis engelsk er lige så godt, som deres ledighed er tårnhøj.

Landets magthavere har givet de ledige en "falddato" - datoen, hvor den ledige falder ud af dagpengesystemet. Vi ser hen til den dag, hvor de ledige giver magthaverne en falddato.

Tilbage til top