Startside ] Op ] Tidens udfordringer ] Kina på spring ] Fagbevægelsens fremtid ] Organisering(3) ] [ De "gule" kopier ] Organisering(2) ] Organisering(1) ] Metal-leder 2005 ] Livslang læring ] Metal-leder 2004 ] Globale selskaber ] LO Kongres ] Metal-leder 2003 ] Irak ] Metal-leder 2002 ] Østeuropæere ] Den danske Model ] Metal-leder 2001 ] A-kasser ] Arbejderpartierne ] Metal-leder 2000 ] Metal-leder 1999 ] Rejsemontører ] Metal-leder 1998 ] Dagpengereform ] Metal-leder 1997 ] Metal-leder 1996 ] Sæbecirkulære ] Arbejdsmarkedsreform ] Arbejdstid ] Sczcezin Skibsværft ] Løntilskudsjob ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


De gule og os
Myte og virkelighed. Syv myter om dig, de kollektive overenskomster og to ens is, der er forskellige. 
Agitationsmateriale. September 2007.


De gule og os

Myte og virkelighed

7 myter om dig,

de kollektive overenskomster

og to ens is, der er forskellige!

Med smag   

< dit valg >

Uden smag

 

1. myte

Som ansat inden for industrien har jeg naturligvis en overenskomst!

 

 
Svar

Nej, du har ingen overenskomst. Fællesskabet, dvs CO-Industri har sandsynligvis en kollektiv overenskomst, og du har lovbestemt en ansættelseskontrakt.

                                  

Uddybning

 

 • De kollektive overenskomster er indgået mellem organisationer. Ejerskabet til overenskomsterne ligger hos organisationerne.

 • Medlemmet kan ikke rejse en sag fagretligt, det kan alene organisationerne.

 • Medlemmet kan omkostningsfrit gennem sin faglige organisation få behandlet sin sag fagretligt. Organisationen har ingen penge i klemme ved at rejse sagen.

 • ”Et gult medlem” har ingen tillidsrepræsentant og kan ikke få behandlet sin sag fagretligt.

 • ”Et gult medlem” må med udgangspunkt i sin ansættelseskontrakt forfølge overenskomstbrud ved de civile domstole, hyre advokat eller måske få sin ”gule forening” til at betale. Også for arbejdsgiverne vil en sådan sag indebære en ekstra omkostning til advokat.

 • Overenskomstbrud mod ”et gult medlem” kan af tillidsrepræsentanten rejses i det fagretlige system, og en evt. erstatning kan organisationen selv beholde, idet det er organisationen, der ejer overenskomsten. Arbejdsgiveren kan på denne måde komme til at bøde to gange, når det gælder overenskomstbrud over for ”et gult medlem”.

 

2. myte

Overenskomstens fordele er for alle.

 

 

Svar

Det er næsten rigtigt - men ikke helt!           

                              

Uddybning

 

 • Det er rigtigt i den henseende, at f.eks. industriens overenskomst er en områdeoverenskomst og ikke en medlemsoverenskomst.

 • Det er forkert i den henseende, at tillidsrepræsentanten repræsenterer de medlemmer, der udgør valggrundlaget, dvs alle, men han ”forelægger alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af forbund under CO-industri for ledelsen”. Johnny Nim fra Det faglige Hus har udtalt om LO-tillidsrepræsentanten: ”Den del af overenskomsten får ingen betydning. Mine medlemmer klarer i forvejen sig selv og behøver ingen barnepige”.

 • Det er forkert i den henseende, at ”et gult medlem” ikke kan vælges som tillidsrepræsentant, idet anerkendelsen som tillidsrepræsentant udspringer af organisationernes overenskomst.

 • Det er forkert i den henseende, at der lokalt godt kan aftales forhold, som reelt favoriserer LO-medlemmerne. F.eks. kan man lokalt aftale som en del af den lokale lønforhandling, at det faglige kontingent indbetales af virksomheden.

 

3. myte

Det gør ingen forskel, om jeg er medlem eller ej!

 

Svar

Du gør en forskel!

                                  

Uddybning

 • Organisering er magt, kollektiv magt til at fastholde og udvikle overenskomsterne og de faglige uddannelser.

 • Hvis ikke du gør en forskel, hvornår gør det så en forskel, at du og dine kolleger er uorganiserede?

 • Hvis alle meldte sig ud af LO-forbundene, ville der så være nogen overenskomst?

 • Hvornår har du sidst studeret en overenskomst indgået af Det faglige Hus eller Kristelig Fagforening? Tror du de er bedre eller dårligere end LO-overenskomsten? Du må gætte én gang.

 • Konklusion: Du gør en forskel og sammen er vi stærkere!

 

4. myte

De gule foreningers advokater kan vel hjælpe mig lige så godt som LO-juristerne.

 

Svar

Nej - der er en verden til forskel.

                              

Uddybning

 • Der eksisterer en procesrisiko ved enhver retssag. Taber LO en sag i f.eks. Arbejdsretten er det med hensyn til procesomkostninger ”gratis”, dvs LO holder sig ikke tilbage for at føre en sag ud fra økonomiske overvejelser.

 • Sager ved byretten er ikke gratis: Retsafgift: Min. 500 kr. + 1.2% af det beløb sagen vedrører. Udgifter til advokat: 1.500 kr. i timen og opefter. Meget lang sagsbehandlingstid – sjældent under et år.

 • Taber man en sag i byretten, er der risiko for, at man også hænger på udgiften til modpartens advokat.

 • ”Gule foreninger” er tilbageholdende med at rejse sager ved de civile domstole, fordi de løber en stor økonomisk procesrisiko.

 • I LO-fagbevægelsen har ”lidt” også ret. Er du blevet snydt for 1.000 kr. i løn, og sagen ved byretten vil koste dig 2.000 kr. – fører du så sagen? Det gør man i LO-bevægelsen.

 • Uddrag fra vedtægter fra ”Det faglige Hus”: ”Opgives en sag på grund af medlemmets mangelfulde / urigtige oplysninger eller på grund af illoyalitet over for forbundet, er medlemmet forpligtiget til at afholde alle udgifter vedrørende sagen”. Endvidere: ”Medlemmet må ikke videregive sagsoplysninger”.

 • Praksis for erstatningsbeløb ved de civile domstole har vist sig hver gang at være lavere end tilsvarende sager i det fagretlige system.

5. myte

Overenskomsten er ligegyldig. Jeg klarer mig fint uden!

 

 

  Svar

Netop i Danmark er de fleste løn- og arbejdsforhold fastlagt i overenskomster. Overenskomsterne lægger niveauet.

 

Uddybning

 • Hvad er den lovbestemte mindsteløn i Danmark? Der er ingen!

 • Hvad er den lovbestemte normalarbejdsuge i Danmark: Der er ingen!

 • Hvad er den lovbestemte SH-betaling i Danmark? Der er ingen!

 • Hvad er den lovbestemte pensionsindbetaling i Danmark? Der er ingen!

 • Hvad er det lovbestemte opsigelsesvarsel for timelønnede i Danmark? Der er intet varsel. 

 • Alle ovennævnte forhold er alene reguleret via overenskomster, der dag efter dag skal fastholdes og til stadighed udvikles.

 • Hvis du klarer dig fint uden overenskomst, skyldes det alene, at der omkring dig findes overenskomster, der lægger niveauet.

 • En ISS-ansat i København har 115 kr. i timen, 6 ferieuger, løn under sygdom, arbejdsmarkedspension m.m. - i henhold til overenskomsten.

 • En ISS-ansat i London har 60 kr. - i timen, 2 ugers ferie, ingen pension og ikke fuld løn under sygdom i henhold til lovgivningen. London ligger 1 ½ time med fly fra København og rigdommen er større i London end i København. Hvorfor så denne enorme forskel?

 • 2008 beskrev Metal Hovedstaden to mindre smedevirksomheder i København beliggende 10 km. fra hinanden. 

  I virksomhed A var følgende forhold gældende:

  • 229 arbejdsdage

  • 25 feriedage

  • 8 SH-dage

  • Timeløn: 150 kr.

  • Årsløn: 249.935 kr.

  • Ferie- og SH-penge (16%): 39.989 kr.

  • I alt: 289.924 kr.

  I virksomhed B var følgende forhold gældende:

  • 221 arbejdsdage

  • 30 feriedage

  • 8 SH-dage + 3 OK-bestemte fridage

  • Timeløn: 170 kr.

  • Årsløn: 278.018 kr.

  • Feriepenge (12 ½ %): 34.752 kr.

  • 5 feriefridage: 6.290 kr.

  • Fritvalgslønkonto (5 %): 13.901 kr.

  • Industripension (8 %): 26.637 kr.

  • I alt: 360.871 kr.

  Værdien af en ansættelse i virksomhed B er over 70.000 kr. mere værd pr. år. Forskellen mellem de to virksomheder er en forskel i organisering, overenskomstdækning og tillidsrepræsentation.

 

6. myte

Hvem der har overenskomsten, kan vel være ligegyldig!

 

Svar

Det kan du kun mene, fordi du aldrig har arbejdet under en kristelig overenskomst.

                                       

Uddybning

 • Blandt LO’s medlemmer arbejder godt 85 % under en LO-overenskomst.

 • Blandt ”de kristeliges” medlemmer arbejder små 10 % på en Krifa-overenskomst.

 • Blandt Det faglige Hus’s medlemmer arbejder 0.4% på en ”Faglig Hus”overenskomst (én indgået overenskomst). 

 • Blandt ASE’s medlemmer arbejder ingen på en ASE-overenskomst, idet ASE alene er en A-kasse, som dog – mod et ekstrakontingent - tilbyder ”juridisk bistand” via TopDanmark.

 • Hvor stærk er man fagligt, hvis man kun overenskomstdækker 0 %, 0.4 % eller 10 % af egne medlemmer?

 • I Organisationsaftalen mellem Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening står at læse: ”Parterne må ikke anvende kollektive kampskridt”. ”Uoverensstemmelser … henvises til voldgift” – i sidste instans til en opmandskendelse.

 • I de ”kristeliges” Metal-overenskomst  er 24. december normal arbejdsdag (Gud forbyde det!) ligesom 1. maj er det. Arbejdstiden på skiftehold aften og nat er 35 timer. Ved ”enighed” kan aftales en arbejdsuge på 35 timer uden overtidstillæg. Osv.  

 • Siden 1990 har et medlem af Metal i hovedstaden øget sin realløn med over 25 % samtidig med at værdien af goder som pension, 6. ferieuge, løn under sygdom, Fritvalgs Lønkonto, ret til uddannelse, betaling ved børns sygdom m.m. for et gennemsnitsmedlem udgør over 57.000 kr. om året.

 

7. myte

LO-fagbevægelsen er meget dyrere end ”de gule foreninger”.

 


 
Svar

Ja, 200-300 kr. om måneden. Omvendt er 155 kr. om måneden til Kristelig Fagbevægelse spild af penge. 70 kr. om måneden til Det faglige Hus fandt huset selv for dyrt i 2007.

                                 

Uddybning

 • Kristelig A-kasse er pr. måned 

  • 10 kr. billigere end Dansk Metal’s A-kasse

  • 21 kr. billigere end 3F’s A-kasse 

  svarende til 4 hvæs på én cigaret pr. dag. Efter skat 2 hvæs.

   

 • For +10 kr. om måneden får du ved ledighed i Dansk Metal faglighed og job-service, hvor f.eks. ASE direkte ”praler” med, at de kun er en ”forsikringsordning”. Værdi ved dokumenterbar kortere ledighed i Dansk Metal i forhold til ASE: 8,604 kr. og i forhold til Kristelig A-kasse: 3.672 kr. 

 • Kristelig Fagbevægelse er pr. måned 

  • 313 kr. billigere end Dansk Metal 

  • 217 kr. billigere end 3F 

  svarende til 5-6 cigaretter om dagen. Efter skat 2-3 cigaretter.

   

 • Hvad kan man som LO-medlem få for det, der svarer et dagligt forbrug af 2-3 cigaretter samt 2 hvæs? Du får

  • 22.000 tillidsrepræsentanter

  • Uddannelse til de fagligt aktive: Pris for Dansk Metal: 43 kr. pr. medlem pr. måned.

  • Forbedrede overenskomster, f.eks. den 6. ferieuge: Pris for Dansk Metal ved konflikten i 1998: 225 mio. kr.

  • Tragisk men nødvendig sagsbehandling ved arbejdsskader. 3F førte i 2005 arbejdsskadesager for 900 mio. kr. svarende til 2.500 kr. pr medlem.

  • Beklagelig men nødvendig sagsbehandling i faglige sager, hvor medlemmer snydes for løn, opsigelsesvarsel, pension, feriepenge m.m. Faglige sager i Metal Hovedstaden fra januar-august 2007: 2.1 mio. kr.

  • Ved ledighed hjælp til nyt job: 32 medlemmer skaffede Metal Hovedstaden i arbejde i august måned 2007.

Tilbage til top