Startside ] Op ] [ House of prince ] Løntilskudsjob ] Tidens udfordringer ] Kina på spring ] Fagbevægelsens fremtid ] Organisering(3) ] De "gule" kopier ] Organisering(2) ] Organisering(1) ] Metal-leder 2006 ] Metal-leder 2005 ] Livslang læring ] Metal-leder 2004 ] Globale selskaber ] LO Kongres ] Metal-leder 2003 ] Irak ] Metal-leder 2002 ] Østeuropæere ] Den danske Model ] Metal-leder 2001 ] A-kasser ] Arbejderpartierne ] Metal-leder 2000 ] Metal-leder 1999 ] Rejsemontører ] Metal-leder 1998 ] Dagpengereform ] Metal-leder 1997 ] Metal-leder 1996 ] Sæbecirkulære ] Arbejdsmarkedsreform ] Arbejdstid ] Sczcezin Skibsværft ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Hvor forsvandt ”røgen” hen, da tobakken gik ud?
Metal Hovedstaden nr. 4 - 2011
December 2011


Denne opfølgning på lukningen af House of Prince byder på to gode historier og én dårlig. Hvad er der sket med Dansk Metals 62 medlemmer på ”Tobakken” i dag 2 år efter meddelelsen om lukningen af Danmarks sidste tobaksfabrik?

I efteråret 2009 kom meddelelsen fra British American Tobacco - de nye ejere af House of Prince i Søborg. Tobakken skulle lukkes! Produktionen skulle flyttes til Østeuropa, idet overskuddet i Søborg på årligt 1 – 1½ milliard kr. ikke var stort nok. Produktiviteten i Søborg fejlede ikke noget. Metals dygtige håndværkere fik uden problemer de enkelte maskiner til at rulle 200 cigaretter i sekundet! 12.000 cigaretter i minuttet! Men deres løn var betydeligt højere end deres rumænske og polske kollegers. De danske håndværkeres sidste arbejdsopgave bestod derfor i at få maskinerne til at køre – i Østeuropa.

I løbet af sommeren 2010 begyndte Metals 62 medlemmer at afgå fra House of Prince. I november 2010 stoppede produktionen. Hefter blev maskinerne afmonteret og sendt til opstilling i Østeuropa. Et halvt år er nu gået, siden sidste Metal-medarbejder forlod ”Tobakken”. Hvad er den beskæftigelsesmæssige status i dag for de 62 personer?

Syv af personerne har jeg ikke kunne følge – heraf flere med bopæl i Sverige. Ved ledighed overflyttes de straks til svensk a-kasse og jobformidling. Tilbage har vi fulgt 55 personer. Den første af de gode historier kommer nu.

Første gode historie

57 % af de afskedigede metaller er i beskæftigelse i dag inden for deres faglige område, og ikke mindre end 39 % fik anden beskæftigelse allerede i opsigelsesperioden. Når dette kunne lade sig gøre, skyldtes det kollegernes faglige netværk. Man hjalp hinanden med at komme videre. Således er flere af ”Tobakkens” folk i dag beskæftiget på gode virksomheder som Alfa Laval, Novo, Ferrosan, Läntmannen og Novozymes. Jobformidlingen, som her har fundet sted i et fagligt miljø, er mange gange mere værd end de milliarder af kroner, som årligt ødsles bort i kommunernes rigide og kontrollerende jobformidling, hvor der bruges flere ressourcer på, hvordan den ledige søger et job end på at skaffe den ledige et job.

Anden gode historie

17 % af de afskedigede metaller havde alderen til – efter et langt arbejdsliv – at gå på efterløn. Tallet afspejler, at ”Tobakken” var en god arbejdsplads. Om nogle år vil denne mulighed for efterløn ikke længere eksistere, hvorfor man kan frygte at mange ældre medarbejdere ved kommende virksomhedslukninger vil havne i en særlig vanskelig situation.

Den dårlige historie

15 % af de afskedige metaller er fortsat ledige. Flere har været eller er på efteruddannelseskurser. De skal nok komme i arbejde, og her ville lidt hjælp fra den nye regering være på sin plads. Jeg tænker på en afskaffelse af udgiftsloftet på de 6 ugers selvvalgt efteruddannelse for ledige. En aktiv arbejdsmarkedspolitik bør havde reel opkvalificering i fokus og ikke kontrol, bureaukrati og kurser i kedsomhed foran en pc, hvor 7-kabalen er dagen største adspredelse.

Tilbage er der 11 %. De kan være i arbejde. De kan dog også være ledige. De er overflyttet til andre a-kasser herunder ”gule” og a-kasse for selvstændige.

For Dansk Metal som organisation er enhver lukning af en industriarbejdsplads et tab. Således også i ”Tobakkens” tilfælde. Det samlede tab af medlemmer i form af overflytninger til andre forbund og a-kasser samt efterlønnere og ledige, der fravælger det faglige medlemskab, udgør 21 personer svarende til 34 % af den oprindelige arbejdsstyrke på ”Tobakken”.

Tilbage til top