Startside ] Op ] [ Løntilskudsjob ] Tidens udfordringer ] Kina på spring ] Fagbevægelsens fremtid ] Organisering(3) ] De "gule" kopier ] Organisering(2) ] Organisering(1) ] Metal-leder 2006 ] Metal-leder 2005 ] Livslang læring ] Metal-leder 2004 ] Globale selskaber ] LO Kongres ] Metal-leder 2003 ] Irak ] Metal-leder 2002 ] Østeuropæere ] Den danske Model ] Metal-leder 2001 ] A-kasser ] Arbejderpartierne ] Metal-leder 2000 ] Metal-leder 1999 ] Rejsemontører ] Metal-leder 1998 ] Dagpengereform ] Metal-leder 1997 ] Metal-leder 1996 ] Sæbecirkulære ] Arbejdsmarkedsreform ] Arbejdstid ] Sczcezin Skibsværft ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Eksplosion i løntilskudsjobs
Metal Hovedstaden nr. 2
Juni 2011


Eksplosion i løntilskudsjob

Medens efteruddannelsesmulighederne for ledige er blevet beskåret, bruger jobcentrene i stigende grad at sende de ledige i gratis virksomhedspraktik eller i støttede jobs. På blot et år er antallet af ledige i gratis virksomhedspraktik eller i job med løntilskud steget fra 25.000 til 37.000. Klejnsmed Alexandre Guilbert er ét af de mange metalmedlemmer, der har været i 4 ugers ulønnet virksomhedspraktik.

Der er ingen tvivl om, at et løntilskudsjob kan føre til fast ansættelse på almindelige vilkår. Et løntilskudsjob kan være den hjælp, som giver den ledige chancen for at få foden inden for i virksomheden og bevise, hvad vedkommende kan.

Men løntilskudsjob kan også være en blindgyde for den ledige og skjult erhvervsstøtte til virksomheder og offentlige institutioner, der bruger ordningen til statsunderstøttet social dumping, der fortrænger almindeligt lønarbejde.

Klejnsmed Alexandre Guilbert blev ledig i maj 2010 og nåede at få 5 nye svejsecertifikater via retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden muligheden herfor blev beskåret. Trods mange uopfordrede ansøgninger inden for faget dukkede der imidlertid ikke et job op til Alexandre. Efter 5 måneders ledighed fik Alexandre nys om et job i Valby hos firmaet DeeCrewComp Aps, der kunne bruge en såkaldt servicemedarbejder / smed. Jobbet var hans, hvis der fulgte et løntilskud med.

- Jeg henvendte mig derfor til jobcenteret, og forelagde dem muligheden. Det så de ingen problemer i. En plan blev udarbejdet, hvor jeg for dagpenge skulle starte op med 4 ugers gratis virksomhedspraktik efterfulgt af et halvt år med jobtilskud. I planen blev der skrevet, at virksomhedspraktikken blev ”etableret med henblik på at oplære og afdække kompetencer i forhold til at løse opgaver som servicemedarbejder / smed”. Jobtilskudsperioden blev etableret med henblik på ”opnåelse af yderligere erfaring og rutine” – fortæller Alexandre til Metal Hovedstaden.

Ingen jobmuligheder – kun jobcirkus

- Det viste sig imidlertid, at jeg direkte afløste en anden ledig, som virksomheden havde haft med løntilskud indtil da. Mit ”smedearbejde” bestod endvidere i, at jeg blev sat til at sætte en gibsvæg op i en restaurant. Derefter skulle jeg bryde et gulv op, ordne et toilet med installering af et nyt afløb, male et lokale og ind i mellem skulle jeg give en hånd med ved opvasken i en restaurant. Efter en måned havde jeg intet smedearbejde udført.

- En uge inde i perioden med jobtilskud blev jeg tosset over situationen. DeeCrewComp Aps meddelte mig, at jeg fremover skulle udlejes til et svensk firma og udføre nedrivningsarbejde på Hovedbanegården. Nu skulle virksomheden med andre ord direkte tjene på mit tilskudsjob ved udlejning af mig på almindelige vilkår. Jeg gik derfor til Metal, som tog fat i jobcenteret, og uden de store problemer blev min jobplan revideret, dvs. jeg kom ud af kløerne på dette tilskudscirkus.

Alexandre Guilberts historie er langt fra enestående. Efter 10 måneders ledighed fik Alexandre arbejde igen som smed på overenskomstmæssige vilkår. Som hovedparten af al anden jobformidling fandt Alexandre jobbet selv – uden om jobcenter og www.jobnet.dk

 Kassetænkning

Kommunernes begejstring for at sende de ledige i løntilskudsjob bunder i ren kassetænkning. Refusionen fra staten er 20 % højere, så for kommunerne er der penge at hente i ordningen. Den ledige er på trods af 37 timers ugentligt arbejde imidlertid fortsat ledig og forbruger af sin ledighedsperiode. Overskuddet til at søge rigtige jobs er ikke den samme, når den ledige reelt er i arbejde på fuld tid. I private virksomheder er aflønningen den overenskomstmæssige løn, hvorimod betalingen i offentlige virksomheder er på dagpengeniveau.

Østarbejdere forbindes ofte med social dumping. Det sker med rette. Den største form for social dumping er dog den, som 37.000 ledige i arbejde udsættes for.

Tilbage til top