Startside ] Op ] Skal Sohn sone ] Politik som klaphat ] Hverdag i karrierecenteret ] [ Arbejdsfordeling ] Dem og os ] Magtens midte ] EU-forfatning(4) ] Velfærdskommission ] Den nye underklasse ] S og SF ] EU-forfatning(3) ] EU-forfatning(2) ] EU-forfatning(1) ] Parti og fagbevægelse ] Kristendom(2) ] Verdensborger ] Nyt politisk rum ] Kristendom(1) ] EU og folket ] Marginaliserede ] Arbejdsmarkedet ] Neja til EU(3) ] Neja til EU(2) ] Neja til EU(1) ] Arbejdstid ] Karteller ] Borgerløn(2) ] Borgerløn(1) ] Koebenhavn ] Ledige ] Edinburgh(2) ] Edinburgh(1) ] Maastricht(2) ] Maastricht(1) ] 1.maj ] Verdensmarkedet ] Niggerland ] Christiansborg ] Skibsanparter ] Erhvervspolitik(6) ] Liberalisme ] Erhvervspolitik(5) ] Erhvervspolitik(4) ] Erhvervspolitik(3) ] Erhvervspolitik(2) ] Erhvervspolitik(1) ] Ørestad ] Arbejdsmarkedspension(3) ] Arbejdsmarkedspension(2) ] Arbejdsmarkedspension(1) ] Solidarnosc ] Sundhedssektoren ] Krisesvar ] Schlüter ] OD ] ØD(5) ] ØD(4) ] ØD(3) ] ØD(2) ] ØD(1) ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Vejledning i arbejdsfordeling
Fagforeningsoplæg
Marts 2009


Minimalstatens danske fader, Anders Fogh Rasmussen, langede straks ved sin tiltræden som statsminister hårdt ud efter eksperter, smagsdommere, Arbejdstilsynet, skattekontrolmyndigheder og andet formynderi fra den gamle socialstat. Formynderiet over for de ledige gik kritikken uden om. Otte år er nu gået, og status for landets voksende skare af arbejdsløse er, at de uformindsket er underlagt et nidkært og formynderisk kontrolsystem, hvis største fortjeneste er, at være jobskabende for systemet selv.

Krisen har skyllet en bølge af arbejdsfordelinger ind over ”den grå danske fladlandssocialisme”. Selv for danske lønmodtagere med ”krybende underdanighed” og ”slavesind” har førstegangsmødet med Anders Fogh Rasmussens frigørende ”minimalstat” institutionaliseret i Jobcentre, A-kasser og private aktører i råd og vejledning for mange været et sandt kulturchok.

Reduceringen af ”frie mennesker” til ”tæmmede og lydige sociale dyr” undergik kun en taktisk retræte, da Claus Hjort Frederiksen for nyligt accepterede, at personer i fordeling ikke skulle søge fire jobs om ugen – når de var i arbejde!

For personer i fordeling er formålet naturligvis at fastholde en tilknytning til deres arbejdsplads. Dagpengeloven ”tænker” anderledes. Den fastslår, at samtlige uger i en fordeling (ugerne i arbejde inklusive) tæller som ledighedsuger. Som ledig har man ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse. Lovgivningen på dette område fastslår imidlertid, at en person i fordeling er at betragte som en person i arbejde (ugerne som ledig inklusive).  

Lovgivningen er med andre ord logisk set i modstrid med sig selv, og hermed lever den på eksemplarisk vis op til den ”omklamring af mennesker”, ”som socialstatens klientgørelse af befolkningen” herefter med ildhu kaster sig over i komplekset af vejledningscentre i jobsøgning.

På den ene side tillader lovgivningen, at virksomhederne kan fastholde ansattes kompetencer i virksomheden. På den anden side skal de samme ansatte nu indkaldes til en række møder, hvor de af ”eksperter” skal uddannes til at være aktivt jobsøgende. For mange er denne uddannelse i jobsøgning sværere at bestride end jobbet som ansøges.

”Den eneste beskæftigelse, som politikere kan skabe, er deres egen beskæftigelse med snurrige planer om jobskabelse. Det er oven i købet sådan, at de politiske fumlerier i reglen fører til større ledighed.”

”De politiske fumlerier” oplever personer i arbejdsfordeling ofte på den måde, at de indkaldes til vejledning i jobsøgning på dage, hvor de er på arbejde.

Et eksempel herpå omhandler 56 medarbejdere hos Aasted-Mikroverk i Farum, som den 26. februar i år til Jobcenter Furesø anmeldte en arbejdsfordeling med opstart i marts.

Allerede den 28. februar dukkede de første breve op hos de arbejdsomme smede på Aasted-Mikroverk. Brevene meddelte, at Jobcenteret havde pålagt dem straks at være aktivt arbejdssøgende og ugentligt på www.jobnet.dk at bekræfte deres jobsøgning. Password til Min side blev medsendt - og husk nu, at der skelnes mellem store og små bogstaver! Samtidig gik der fra Jobcenteret breve ud til de respektive A-kasser, som fortsat frem til august i år er ansvarlige for CV-samtaler og vejledningsmøder.

Smedene på Aasted-Mikroverk forstod naturligvis ikke, hvorfor de skulle søge jobs flere uger før opstarten på deres arbejdsfordeling. Det var da også en fejl, og et par dage efter modtog smedene nye breve fra Jobcenteret. ”Du er blevet afmeldt jobcenteret med virkning fra d. 02-03-2009 på grund af at De er fejltilmeldt”.

Da arbejdsfordelingen reelt startede op i marts, blev smedene igen tilskrevet med anmodning om at gå på Jobnettet og ugentligt bekræfte deres arbejdssøgning. Det nødvendige password til siden fremgik af det oprindeligt fremsendte brev, som Jobcenteret selv havde annulleret – og derfor af de fleste smede arkiveret i brændeovnen – men som nu alligevel skulle anvendes for adgang til Min side på Jobnettet. Smedene havde mødt bureaukratiet i aktion.

Herefter var det så A-kassens tur til at træde i karakter i arbejdsfordelingens store spinatbed. Et hold, hvis arbejdsfordeling skulle opstarte i april, blev indkaldt til vejlednings- og CV samtale den 25. marts. Som altid afsluttes sådanne indkaldelser med trusler om alverdens ulykker, hvis personen med ”slavesindet” udebliver fra mødet. Også disse fejlindkaldelser blev trukket tilbage.

Dette eksempel fra den virkelige verden indeholder ganske givet et antal ”fumlerier” ud over normen. 

Når alle de indledende ”fumlerier” er overstået, lykkes det normalt, at få personen i fordeling til vejledningssamtale i en uge, hvor vedkommende faktisk går ledig. Nu starter det store mentale cirkus op nede i ”socialstatens fangekælder”. ”Mennesket er ikke et undersøgelsesobjekt, men har ret til at være fri for tvang og manipulation.” Mentalt er personen i fordeling fortsat ansat i en bestemt virksomhed. Vedkommendes loyalitet befinder sig i virksomheden. Håbet er nye ordrer, så fordelingen igen kan ophøre!

Men nu skal personen i fordeling vejledes i en jobsøgning, der skal være seriøs og realistisk. Manualerne, der skal holde hærskaren af fortvivlede sagsbehandlere med de gode viljer fast på beskæftigelsesministerens rette vej, indeholder detaljerede instruktioner i, hvordan systemet sikrer sig, at vejledningen nu også forstås. Gemt i samtalen ligger rådighedsvurderingen og de efterfølgende sanktionsmuligheder. Viser den ledige nu også, at han reelt ønsker at få de søgte jobs; viser den ledige en positiv attitude til sin jobsøgningssituation! Har vedkommende en realistisk fornemmelse af søgeområdet på op til 3 timers daglig transport med offentlige transportmidler! Manualerne forklarer, hvordan 3 timers daglig CO2-udledning kan forstås konkret. Bor personen i Farum, så sig til personen, at du til næste møde vil se ansøgninger på jobs søgt i Holbæk. Indskriv det i planen for jobsøgning og glem nu ikke, at den jobsøgende skal skrive under på, at det hele er forstået – og husk så lige den positive attitude! Næste!

Budskabet fra regeringen til den ledige med ”slavesindet” opvokset i ”trældom” er lige så velkendt, som budskabet er trivielt: Vi kender dig og din ”forsørgelsesmentalitet”. Du gider dybest set ikke at arbejde. Efter otte års regeringsmagt gentager vi det gerne. ”Vi kaster ikke slavesindet af os blot ved at afvikle socialstaten. Det er selve ånden i befolkningen, der skal ændres.” Vi ved, at du kun er interesseret i at blive forsørget af andre. Lige meget hvad du siger, så skal du af os blive mødt med mistro og mistænkeliggørelse. Ring til os, og vi tager ikke telefonen. Træk et nummer, og du skal få lov at vente i timevis. Hvad siger du? Har du glemt dit password? Gad vide om du overhovedet står til rådighed for arbejdsmarkedet!

”Overgangen fra socialstat til minimalstat er en lang og sej proces. I den praktiske politik skal hvert eneste skridt derfor overvejes nøje, og forberedes grundigt. Frem for alt skal der bruges den fornødne tid på at forklare borgerne, at større frihed og mere privat initiativ giver mindst lige så stor social tryghed som socialstatens klientgørelse af befolkningen.”

Hele det omfattende kompleks af råd og vejledning i jobsøgning elsker at rette søgelyset mod vejledningssystemet selv, når den historisk lave ledighed frem til oktober 2008 skal forklares. Men dette synspunkt er udokumenteret. De økonomiske konjunkturer kombineret med den enkeltes ønske om arbejde og selvforsørgelse skabte den lave ledighed. Nu er konjunkturerne vendt og det er ledighedstallene så sandelig også - med eller uden statslig/kommunal vejledning i jobsøgning.

Vejledningen over for de aktuelt tusindvis af danskere i en tidsbegrænset arbejdsfordeling burde være helt enkelt. Glem den! Stop dette substansløse CV- og vejledningscirkus over for personer, der er på en ordning, hvis hensigt er at fastholde de pågældendes kompetencer til en bestemt virksomhed.

Alle citater i denne artikel er hentet fra bogen
Anders Fogh Rasmussen: Fra socialstat til minimalstat. København 1993.

Tilbage til top