Startside ] Op ] Skal Sohn sone ] Politik som klaphat ] Hverdag i karrierecenteret ] Arbejdsfordeling ] Dem og os ] Magtens midte ] EU-forfatning(4) ] Velfærdskommission ] Den nye underklasse ] S og SF ] EU-forfatning(3) ] EU-forfatning(2) ] EU-forfatning(1) ] Parti og fagbevægelse ] Kristendom(2) ] Verdensborger ] Nyt politisk rum ] Kristendom(1) ] EU og folket ] Marginaliserede ] Arbejdsmarkedet ] Neja til EU(3) ] Neja til EU(2) ] Neja til EU(1) ] Arbejdstid ] Karteller ] Borgerløn(2) ] Borgerløn(1) ] Koebenhavn ] Ledige ] Edinburgh(2) ] Edinburgh(1) ] Maastricht(2) ] Maastricht(1) ] 1.maj ] Verdensmarkedet ] Niggerland ] Christiansborg ] Skibsanparter ] Erhvervspolitik(6) ] Liberalisme ] Erhvervspolitik(5) ] Erhvervspolitik(4) ] Erhvervspolitik(3) ] Erhvervspolitik(2) ] Erhvervspolitik(1) ] Ørestad ] Arbejdsmarkedspension(3) ] Arbejdsmarkedspension(2) ] [ Arbejdsmarkedspension(1) ] Solidarnosc ] Sundhedssektoren ] Krisesvar ] Schlüter ] OD ] ØD(5) ] ØD(4) ] ØD(3) ] ØD(2) ] ØD(1) ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Folkepensionen - et trist gravmæle
Generalforsamlingsudtalelse fra Den socialistiske Klub 
Land og Folk den 7. oktober 1990


Arbejdsmarkedspension eller ej! Herom strides der aktuelt i fagbevægelsen. Den socialistiske Klub på B&W har taget klar stilling for en pensionsreform.

De tider, hvor den socialdemokratiske velfærdsmodel med få års mellemrum uddokkede store, lighedsskabende og skattefinansierede "gør-gode-tider-bedre-reformer", er forbi. Det samme er de de tider, hvor venstrefløjen i ly af den socialdemokratiske reformmaskine, kunne "supplere" reformerne med kampen for kroner og ører.

Krisen for den socialdemokratiske velfærdsmodel er også en krise for mange af dennes reformer - herunder folkepensionen. Ingen er nærmere til at reformere arbejderbevægelsens reformbygning end arbejderbevægelsen selv.

I virkelighedens verden er folkepensionen et trist gravmæle over en velfærdsmodel, som har tabt modet, gnisten og dynamikken.

I virkelighedens verden har folkepensionen skabt en ulighed i alderdommen blandt almindelige lønmodtagere, som vi aldrig har set tidligere.

I virkelighedens verden sikrer folkepensionen danske LO-lønmodtagere en pension, som er betydelig ringere end norske, svenske og tyske lønmodtageres pension.

Meningsmålinger om arbejdsmarkedspensionens popularitet gør ringe indtryk på os, så længe virkelighedens meningsmåling, som foregår hver dag mellem 9 og 16 i bankernes åbningstid, viser, at halvdelen af landets lønmodtagere i praksis har bortvalgt folkepensionen som pensionsmodel.

Gennemførelsen af en arbejdsmarkedspension for alle er blevet dén nødvendige reform, som i 90'erne skal sejle op imod den stigende ulighed i alderdommen og demonstrere arbejderbevægelsen evne og vilje til nytænkning.

I pensionsspørgsmålet skal fagbevægelsens venstrefløj kæmpe for

at alle bliver omfattet af reformen, herunder også dem, der ufrivilligt har forladt arbejdsmarkedet,

at kontrollen over pensionskasserne tilfalder fagbevægelsen, således at pensionsmilliarderne kan indgå som et af redskaberne i arbejderbevægelsens erhvervspolitik,

at der etableres en solidarisk udligning mellem pensionskasserne,

at en arbejdsmarkedspension for alle følges op af en politisk lovgivning, som sikrer dem helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbage til top