Startside ] Op ] Skal Sohn sone ] Politik som klaphat ] Hverdag i karrierecenteret ] Arbejdsfordeling ] Dem og os ] Magtens midte ] EU-forfatning(4) ] Velfærdskommission ] Den nye underklasse ] S og SF ] EU-forfatning(3) ] EU-forfatning(2) ] EU-forfatning(1) ] Parti og fagbevægelse ] Kristendom(2) ] Verdensborger ] Nyt politisk rum ] Kristendom(1) ] EU og folket ] Marginaliserede ] Arbejdsmarkedet ] Neja til EU(3) ] Neja til EU(2) ] Neja til EU(1) ] Arbejdstid ] Karteller ] Borgerløn(2) ] Borgerløn(1) ] [ Koebenhavn ] Ledige ] Edinburgh(2) ] Edinburgh(1) ] Maastricht(2) ] Maastricht(1) ] 1.maj ] Verdensmarkedet ] Niggerland ] Christiansborg ] Skibsanparter ] Erhvervspolitik(6) ] Liberalisme ] Erhvervspolitik(5) ] Erhvervspolitik(4) ] Erhvervspolitik(3) ] Erhvervspolitik(2) ] Erhvervspolitik(1) ] Ørestad ] Arbejdsmarkedspension(3) ] Arbejdsmarkedspension(2) ] Arbejdsmarkedspension(1) ] Solidarnosc ] Sundhedssektoren ] Krisesvar ] Schlüter ] OD ] ØD(5) ] ØD(4) ] ØD(3) ] ØD(2) ] ØD(1) ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Københavns fremtid
"Opsang" fra "Den socialistiske Klub" på B&W til SF's BR-gruppe på Københavns Rådhus - efter kommunevalget i 1993.
Ikke publiceret - november 1993


Den socialistiske Klub på B&W-Øen ønsker Jer alle tillykke med valget.

Ved indgangen til en ny fire års periode på Københavns Rådhus vil vi gerne pege på en række forhold, som stiller vor by i en ganske vanskelig situation.

30.000 arbejdsløse eller 30 % højere arbejdsløshed i København end i det øvrige land.

næsten hver fjerde københavner er over 65 år. Det er 10 procentpoint over landsgennemsnittet.

Over 40 % af alle børn i København har kun en forsøger. Det er det dobbelte af landsgennemsnittet.

45.000 københavnere modtager bistandshjælp af den ene eller anden art. Udgifterne til kontanthjælp er 80 % højere end på landsplan.

Københavnerne hører til landets fattigste danskere. Den gennemsnitlige skattepligtige indtægt er 130.000 kr. mod 170.000 kr. på landsplan og 230.000 kr. i Københavns Amt.

På 30 år har vi sagt farvel til 300.000 københavnere, som har stemt med fødderne.

- Vi kunne fortsætte.

- I kunne fortsætte.

Ved dette valg satte hver femte stemmeafgivne københavner  kryds ved liste F.

I 11 år har et lignende forhold gjort sig gældende. Og i 11 år er denne stemmeafgivning ikke blevet omsat til mærkbar politisk indflydelse. Vi finder denne situation uholdbar. I længden kan vi ikke fastholde hver femte københavner som vælger, hvis ikke det sætter sig synlige og mærkbare resultater - her og nu. Ikke år 2.000 eller når en bestemt fase i en bestemt skrivebordsstrategi er indtruffet - men her og nu.

Vi har solet os i Weidekamps upopularitet. Op til dette valg valgte Socialdemokratiet at kalde sine SF-vælgere hjem til sig igen. SF kunne blot se på - ude af stand til at henvise til resultater, som måske kunne have fastholdt disse vælgere hos os.

Vi er overbeviste om, at et fremtidigt samarbejde mellem SF og Socialdemokratiet - hvis ønsket er der - altid vil kunne strande på, at den parkeringsplads, som Socialdemokratiet vil nedlægge i den nordlige ende af Højbro Plads, ønsker SF nedlagt i den sydlige ende.

Men vi er også overbeviste om, at tiden nu er inde til - ved indgangen til en ny fireårig periode på Rådhuset - at SF's BR-gruppe må udvise den maksimale vilje til at skabe sig indflydelse på Københavns Rådhus, hvilket alene kan ske gennem et samarbejde med Socialdemokratiet.

Også et samarbejde kan vi tabe på. Naturligvis! Men som forholdene er i København, er det alene vores evne til at skabe et samarbejde til Socialdemokratiet, som giver SF mulighed for indflydelse. Uden indflydelse og i opposition sammen med Fælles Kurs og VS taber vi med sikkerhed i sidste instans.

Vælgerne har talt. Det er nu Jeres opgave, at vise, at de ikke har talt forgæves.

Tilbage til top