Startside ] Op ] Skal Sohn sone ] Politik som klaphat ] Hverdag i karrierecenteret ] Arbejdsfordeling ] Dem og os ] Magtens midte ] EU-forfatning(4) ] Velfærdskommission ] Den nye underklasse ] S og SF ] EU-forfatning(3) ] EU-forfatning(2) ] EU-forfatning(1) ] Parti og fagbevægelse ] Kristendom(2) ] Verdensborger ] Nyt politisk rum ] Kristendom(1) ] EU og folket ] Marginaliserede ] Arbejdsmarkedet ] Neja til EU(3) ] Neja til EU(2) ] Neja til EU(1) ] Arbejdstid ] Karteller ] Borgerløn(2) ] Borgerløn(1) ] Koebenhavn ] Ledige ] Edinburgh(2) ] Edinburgh(1) ] Maastricht(2) ] Maastricht(1) ] 1.maj ] Verdensmarkedet ] Niggerland ] Christiansborg ] Skibsanparter ] Erhvervspolitik(6) ] [ Liberalisme ] Erhvervspolitik(5) ] Erhvervspolitik(4) ] Erhvervspolitik(3) ] Erhvervspolitik(2) ] Erhvervspolitik(1) ] Ørestad ] Arbejdsmarkedspension(3) ] Arbejdsmarkedspension(2) ] Arbejdsmarkedspension(1) ] Solidarnosc ] Sundhedssektoren ] Krisesvar ] Schlüter ] OD ] ØD(5) ] ØD(4) ] ØD(3) ] ØD(2) ] ØD(1) ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


- når liberalisme er forklædt som sovjetisk kommissæt
Pressemeddelelse fra SF's pressetjeneste
Folketinget den 19. november 1991


Når Folketinget i dag førstebehandler to lovforslag og to beslutningsforslag om fremme af den erhvervsmæssige udnyttelse af den offentlige servicessektors viden og ressourcer, vil vi kunne opleve Danmarks mest liberale industriminister Anne Birgitte Lundholdt i en bemærkelsesværdig ny rolle - i rollen som "sovjetisk kommissær".

"Der er en verden til forskel mellem regeringens lovforslag til udvidede rammer for kommunernes erhvervsaktiviteter og de af oppositionen - Radikale og Socialdemokratiet - fremsatte forslag til fremme af kommunernes og statslige institutioners erhvervsengagement" - udtaler SF's erhvervspolitiske ordfører Anders Laubjerg.

"For det liberale Danmark eksisterer der to diametralt modsatte principper for erhvervsmæssig virkelyst. For det private erhvervsliv gælder princippet, at alt er tilladt, hvis det ikke udtrykkeligt er forbudt ifølge landets lovgivning. For den offentlige servicesektor gælder princippet, at alt er forbudt, hvis det ikke udtrykkeligt er tilladt ifølge landets lovgivning", udtaler Anders Laubjerg.

"Men sidstnævnte princip lader jo intet tilbage fra de gammelkendte sovjetiske tilstande, hvor ethvert initiativ var underlagt den politiske kommissærs påbud og forbud.  Industriministerens bemærkninger til kommunernes rammer for erhvervsaktiviteter er et skoleeksempel i endeløse kommissærregulativer, minutiøst beskrevne retningslinier omgivet af et jerntæppe af forbud, restriktioner, betingelser, "i særlige tilfælde" osv, osv".

"SF ønsker alle snærende bånd fjernet, som forhindrer en erhvervsmæssig nyttiggørelse af den offentlige servicesektors viden. Der bør alene lovgives om et øvre loft for kommunernes erhvervsengagement samt stilles krav til de enkelte projekter, at de økonomisk hviler i sig selv, så ubillig konkurrence undgås. Ellers bør princippet gælde: Alt er tilladt! Virkeløst, som kan skabe arbejdspladser, skal fremmes og ikke dræbes i en forældet ideologis navn" - slutter Anders Laubjerg.

Tilbage til top