Startside ] Op ] Skal Sohn sone ] Politik som klaphat ] Hverdag i karrierecenteret ] Arbejdsfordeling ] Dem og os ] Magtens midte ] EU-forfatning(4) ] Velfærdskommission ] Den nye underklasse ] S og SF ] EU-forfatning(3) ] EU-forfatning(2) ] EU-forfatning(1) ] Parti og fagbevægelse ] Kristendom(2) ] Verdensborger ] Nyt politisk rum ] Kristendom(1) ] EU og folket ] Marginaliserede ] Arbejdsmarkedet ] Neja til EU(3) ] Neja til EU(2) ] Neja til EU(1) ] Arbejdstid ] Karteller ] Borgerløn(2) ] Borgerløn(1) ] Koebenhavn ] Ledige ] Edinburgh(2) ] Edinburgh(1) ] Maastricht(2) ] Maastricht(1) ] 1.maj ] Verdensmarkedet ] Niggerland ] Christiansborg ] Skibsanparter ] Erhvervspolitik(6) ] Liberalisme ] [ Erhvervspolitik(5) ] Erhvervspolitik(4) ] Erhvervspolitik(3) ] Erhvervspolitik(2) ] Erhvervspolitik(1) ] Ørestad ] Arbejdsmarkedspension(3) ] Arbejdsmarkedspension(2) ] Arbejdsmarkedspension(1) ] Solidarnosc ] Sundhedssektoren ] Krisesvar ] Schlüter ] OD ] ØD(5) ] ØD(4) ] ØD(3) ] ØD(2) ] ØD(1) ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Aktiv regional erhvervspolitik
Ordførertale
Folketinget den 19. november 1991


Forslag til folketingsbeslutning om en aktiv regional erhvervspolitik

Ordførertale for SF ved første behandling af beslutningsforslag nr. B 13 fremsat for Socialdemokratiet af Ole Vagn Christensen.

Den overordnede målsætning i Socialdemokratiets forslag til en aktiv regional erhvervspolitik adskiller sig ikke fra de synspunkter, som vi også fra SF's side har formuleret på området.

Jeg tænker bl.a. på selve projektet, dvs overhovedet at formulere en regional erhvervspolitik, som ud fra erhvervspolitiske målsætninger forsøger at give et løft til lokale vækstpotentialer.

Vi har her i landet en dårlig tradition for at behandle erhvervspolitikken inden for rammerne af helt andre og for erhvervspolitikken ydre målsætninger.

Egnsudviklingsloven fra 1958 er et eksempel herpå. Hovedmålsætningen med denne lov var at rette op på geografiske skævheder i befolkningen levevilkår, og hvor berettiget en sådan målsætning end har været og er, så har målsætningen dog i egentlig forstand intet med en målrettet og programmæssig styrkelse af de forskellige regioners særlige erhvervspotentialer.

Eller jeg kunne nævne den nuværende iværksætterordning, som karakteristisk nok hører under Arbejdsministeriet. Over for potentielle iværksættere, som ønsker offentlig hjælp til projekterne, rejser den nuværende lovgivning et afgørende krav: Du skal være langtidsledig. Det er jo en fantastisk uvedkommende sammenkobling af tingene, som ganske godt karakteriser måden, vi fører erhvervspolitik på her i landet.

Socialdemokratiets beslutningsforslag indeholder nogle bemærkninger om støtte til iværksættere. Jeg kan her nævne, at SF snart vil fremkomme med en række konkrete initiativer på dette område, som direkte forholder sig til selve sagen - i dette tilfælde iværksætterens opstartsvanskeligheder.

Et vigtigt punkt i beslutningsforslaget finder jeg i bemærkningerne om anvendelsen af EF-midler. Vi må forvente, at EF medfinansierede udviklingsprogrammer i fremtiden vil vokse i antal og omfang. Men disse ordninger ledsages i reglen med et krav om national offentlig medfinansiering på 50 %. I dag er denne offentlige medfinansiering begrænset til infrastrukturprojekter. Disse begrænsninger må fjernes ligesom selskabsformen for projekterne må stå åben.

Til slut en bemærkning til dem som ser et ideologisk felttog bag ethvert forsøg på at nedbryde det nuværende vandtætte skod mellem kommunal og privat foretagsomhed i forhold til den regionale erhvervspolitik. 

For SF handler det udelukkende om at løfte en forsømt men nødvendig opgave og ikke om, hvem der gør det. Ud af landets ca. 7.000 industrivirksomheder hører de 6.920 til kategorien "små og mellemstore virksomheder".  Disse virksomheder har på en række områder et stærkt behov for at kunne trække på et regionalt netværk, som kan hjælpe med international markedsføring, teknologisk og finansiel rådgivning, databaser m.m.

Det er klart, at amter og kommuner har en interesse i - også gennem eget engagement - at et sådant regionalt netværk etableres og udvikles. Men skulle en række virksomheder finde sammen og f.eks. på andelsbasis oprette marketingskonsortier, som der er udenlandske eksempler på, så er én af målsætningerne i den regionale erhvervspolitik realiseret - også for SF selv om kommunernes erhvervsengagement i eksemplet ikke er øget.

Jeg afslører næppe nogen hemmelighed, når jeg siger, at SF gerne ser beslutningsforslaget omsat til lovbestemte initiativer på området.

Tilbage til top