Startside ] Op ] [ Tilblivelsens dialektik ] Marx status ] Hvad er socialisme ] Tilfældighed-nødvendighed ] Kommunismens sammenbrud ]

 

Anders Laubjergs hjemmeside


Tilblivelsens dialektik

En undersøgelse af den marxistiske udviklingsidés aktualitet

Netpublikation. København 2001. ISBN: 97-988813-0

0. Forord

Forord

1. Indledning

Indledning

2. Teori og metode
 • 2.1. Fra viden til videnskab
 • 2.1.1. Væsen og fremtrædelse
 • 2.1.2. Det almene og det enkelte - fra Locke til Hegel
  • 2.1.2.1. John Locke
  • 2.1.2.2. David Hume
  • 2.1.2.3. Immanuel Kant
  • 2.1.2.4. Georg W.F. Hegel
 • 2.1.3. Det springende punkt
 • 2.2. Det almenes objektive realitet
 • 2.3. Den videnskabelige tænknings cirkel

Teori og metode

3. Materie og bevægelse
 • 3.1. Materiebegrebet
 • 3.2. Materiens eksistensmåde
 • 3.3. Materiens struktur
 • 3.4. Materiens eksistensform
  • 3.4.1. Tidens og rummets materialitet
  • 3.4.2. Tidens og rummets enhed
  • 3.4.3. Tidens varighed, orden og retning
 • 3.5. Kritik
  • 3.5.1. Materiens uendelighed og princippet om delelighed
  • 3.5.2. Materiens uendelighed og princippet om verdens ubegrænsethed
  • 3.5.3. Materiens uudtømmelighed og naturens evige kredsløb

Materie og bevægelse

4. Bevægelse og udvikling
 • 4.1. Den simple, stedforandrende bevægelse
 • 4.2. Reversible processer
 • 4.3. Irreversible processer
 • 4.4. Udviklingens fysiske lokalisation
 • 4.5. Kritik
  • 4.5.1. Tilfældighedens betydning for tilblivelsens dialektik

Bevægelse og udvikling

5. Udvikling og dialektik
 • 5.1. Udviklingens kilde
  • 5.1.1. Den dialektiske modsætning og den formelle logik
  • 5.1.2. Den dialektiske modsætning og komplementaritetsbegrebet
  • 5.1.3 Den dialektiske modsætning og abstrakt-formelle modsætninger
  • 5.1.4. Den dialektiske modsætnings løsning
 • 5.2. Udviklingens form
  • 5.2.1. Kritik af Stalins anvendelse af loven
 • 5.3. Udviklingens retning
  • 5.3.1. Udviklingens retning. Tendens og alternativ
 • 5.4. Kritik
  • 5.4.1. Udvikling uden mål. Kritik af det teleologiske princip

Udvikling og dialektik

6. Kausalitet og lovmæssighed
 • 6.1. Kausalitet som teleologisk determinisme
 • 6.2. Kausalitet som mekanisk determinisme
  • 6.2.1. Den mekaniske determinismes krise
  • 6.2.2. Den mekaniske determismes krise - og sejlivethed
 • 6.3. Kausalitet som dialektisk determinisme
Kausalitet og lov
7. Lovmæssighed og virkelighedens niveauer
 • 7.1. Det hierarkiske princip og dialektikken som "ophævede forudsætninger"
 • 7.2. Udviklingens reduktionismespørgsmål
  • 7.2.1. Reduktionismespørgsmålet i historisk belysning
 • 7.3. Bevægelsens fem grundformer
 • 7.4. Dialektikken og den generelle systemteori. Kritik
Lovmæssighed 
og
niveauer
8. Bevægelsens fem grundformer og udviklingens hovedlinie
 • 8.1. Den fysiske bevægelsesforms evolution
 • 8.2. Den kemiske evolution
 • 8.3. Den geologiske evolution
 • 8.4. Den biologiske evolution
  • 8.4.1. Information som evolutionsstrategi
  • 8.4.2. Kooperation som evolutionsstrategi
  • 8.4.3. Adfærdsmodifikation som evolutionsstrategi
 • 8.5. Den samfundsmæssige evolution
 • 8.6. Evolutionsevnens evolution
Bevægelsens
grundformer
9. Natur og samfund
 • 9.1. Menneskets væsen
 • 9.2. Samfundets naturgrundlag
 • 9.3. Subjekt-objekt dialektikken

Natur og samfund

10. Samfund og samfundsmæssig formationsproces
 • 10.1. Periodiseringen af verdenshistorien. Problematik
 • 10.2. Triaden som formationsskema
 • 10.3. Formationssuite-periodiseringen
 • 10.4. Den økonomiske samfundsformations periodisering
  • 10.4.1. Ursamfundets ejendomsform
  • 10.4.2. Asiatisk ejendomsform
  • 10.4.3. Antik ejendomsform
  • 10.4.4. Germansk ejendomsform
  • 10.4.5. Vareproduktionen som udgangsproduktionsforhold
 • 10.5. Periodiseringen og den dialektiske metode

Samfund 
og 
formationsproces

11. Formationsproces og historisk miljø
 • 11.1. Formationsdebatten på Marx's tid
 • 11.2. Formationsdebatten efter Marx
  • 11.2.1. G.V. Plekhanov
  • 11.2.2. V.I. Lenin
  • 11.2.3. J.V. Stalin
   • 11.2.3.1. Spørgsmålet om den asiatiske produktionsmåde og den universelle slaveholderformation
 • 11.3. Formationsteoriens metodologiske gennembrud i 1970'erne

Historisk miljø

12. Tilblivelsens dialektik og marxismens krise
 • 12.1. Marx om forholdet mellem revolution og formation i 1848
  • 12.1.1. Marx's revolutionsteori og den russiske revolutions karakter
 • 12.2. Marx om den borgerlige revolutionsepokes formationsopgave
  • 12.2.1. Verdensmarkedets etablering
   • 12.2.1.1. Verdensmarkedets udvikling til en global økonomi
   • 12.2.1.2. Verdensmarkedets udvikling og proletariatets stilling
  • 12.2.2. Arbejdets videnskabeliggørelse
   • 12.2.2.1. Den informationsteknologiske revolution
   • 12.2.2.2. Arbejdets videnskabeliggørelse og proletariatets stilling
 • 12.3. Marx om kommunismen som økonomisk samfundsformation
  • 12.3.1. Marx om behovenes udvikling under kommunismen
 • 12.4. Marx og "den virkeliggjorte socialismes" sammenbrud

Marxismens krise

13. Skabelsens tilblivelse

Skabelsens tilblivelse

Anvendte forkortelser
Litteraturhenvisninger

Litteratur

Tilbage til top